Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Zvonící lipka

(autor neznámý)

Byl jednou jeden otec s matkou a měli dcerušku. Dřív než dceruška dorostla, matka jí umřela. Jednou šla holčička ke kmotřičce na přástky. A ta jí řekla, že by si ji měl otec vzít, a slibovala:

?Potom Ti budu mýt nožičky v mléce a hlavičku v pivě. Ale od druhého dne už myla kmotřenku v močůvce.

Za čas měla kmotřička ..... macecha čtyři dcery. První měla jedno očko, druhá dvě, třetí tři a čtvrtá čtyři očka.

Teď musela kmotřenka pást krávy a macecha jí dávala s sebou placku a pepřený tvarůžek. A přece se jí červenaly tvářičky víc nežli všem nevlastním sestřičkám dohromady.

Macecha by se byla ráda dověděla, po čem je kmotřenka taková krásná. Proto s ní poslala nejstarší dcerku s jedním očkem na pastvu, aby se podívala, po čem je kmotřenka tak krásně červená. Když přihnaly stádo na louku, řekla jednooká:

?Sedni si a zaplétej mi vlasy!?

A když ji česala, řekla kmotřenka šeptem:

?Spi, jedno očko!?

A jednooká usnula. Hned přišla strakatá kráva a dávala kmotřence z jednoho rohu pít a z druhého jíst. Večer hnaly domů a macecha se ptala své dcerky:

?Tak co jsi viděla??

Ale ta neviděla nic.

Nazítří hnala druhá sestra a na louce řekla:

?Česej mi vlasy!?

A kmotřenka řekla šeptem:

?Spi jedno očko, spěte obě dvě!?

Zase přišla strakatá kráva a dávala jí z jednoho rohu pít a z druhého jíst. A když byl večer, řekla kmotřenka:

?Vstávej, sestřičko, poženeme domů!?

Macecha se ptala dcerky:

?Co jsi viděla??

Ale ta neviděla nic.

Nazítří hnala stádo na pastvu třetí, a když přihnaly na louku řekla:

?Sedni si, sestro, a česej mi vlasy!?

A ta šeptem pravila:

?Spi, jedno očko, spěte dvě, spěte všechna tři!?

Zase přišla strakatá kravička a dávala jí z jednoho rohu pít a z druhého jíst. A když byl večer, řekla kmotřenka:

?Sestřičko, vstávej, poženeme domů!?

Doma se matka dcery ptala:

?Co jsi viděla??

Ale ani ona neviděla nic.

A nazítří s ní hnala čtvrtá dcerka. Jak přihnaly na pastvu, řekla:

?Sedni si, sestro, a česej mi vlasy!?

Kmotřenka si sedla a šeptem pravila:

?Spi, jedno očko, spěte dvě, spěte všechna tři!?

Na čtvrté očko zapomněla. Zase přišla strakatá kravička a dávala jí z jednoho rohu pít a z druhého jíst. Čtvrté očko všechno vidělo, zatímco tři ostatní spala.

Večer pravila kmotřenka:

?Vstaň, sestřičko, poženeme domů!?

Doma se macecha dcerky ptala:

?Co jsi viděla??

A ta povídala:

?Když tři očka spala, přišla strakatá kráva a dávala jí z jednoho rohu pít a z druhého jíst.?

Macecha se rozhněvala a krmila strakatou krávu, aby ji mohli porazit. Děvče teď muselo zůstat doma a jíst hliněnou placku s pepřeným tvarůžkem. A každý den chodila svou strakatou kravičku navštívit a tam plakala.

Jednou řekla kráva:

?Dneska mě zaříznou. Popros macechu, abys mi směla vyčistit žaludek. Najdeš v něm kamínek a ten zasaď pod okny! Vyroste z něho lipka a ta bude skleněná a pod lipkou bude štěkat psíček.?

Děvče učinilo, jak kravička přikázala, a z kamínku opravdu vyrostla skleněná lipka a pod lipkou bublal potůček. Děvče muselo v potůčku prát šaty, až mělo ruce krvavé.

Jednou jel kolem vzácný pán. Jak dívku uviděl, chtěl si ji vzít za ženu, třebas byla chudá. Ale macecha k tomu nesvolila. Za týden přijel pán zase a žádal o ni znova. Teď macecha svolila, ale svým dcerkám poručila:

?Vemte řetěz a lipku přivažte!?

Dívka se připravila, usedla na vůz a odjela. Ale tu se lipka vytrhla a vletěla na vůz, a psíček štěkal za vozem.

Za rok měla mladá paní synáčka. Když se o tom dověděla macecha, šla ji navštívit.

?Dceruško, jsi-li pak zdráva??

A dřív než se mladá paní zmohla na slovo, řekla macecha, že zítra zase přijde, a odešla. Nazítří s sebou přivedla svoji dcerku s dvěma očima a zeptala se:

?Dceruško, jsi-li pak zdráva??

A ta odpověděla:

?Ano, jsem, chválabohu!?

?Podívej se, dceruško,? řekla macecha, ?jak si v rybníčku rybičky hrají!?

A když se mladá paní podívala z okna, macecha ji vystrčila oknem zrovna do rybníka, a tak se ubohá utopila. Její duše přelétla do kachničky a ta smutně plavala po rybníčku. Macecha položila do lože svoji dceru a odešla domů. Když mladý pán přišel domů a uhlídal svou paní, ptal se:

?Proč tak hrozně vypadáš, jsi snad nemocná??

?Je mi velmi špatně,? odpověděla a pán ji litoval.

V noci o dvanácté vlétla kachnička oknem dovnitř a proměnila se v mladou paní.

Se slzami v očích koupala svého synáčka, a když ho zase zavinula, políbila ho na tvářičku a naříkala:

?Moje lipka nezvoní, můj psíček neštěká a můj synáček usedavě pláče! Ještě po dvě noci přijdu a pak už nikdy víc!?

A zase jako kachnička vyletěla oknem do rybníčku. A pán seděl potichu za záclonou. Utrápeně se na ni díval a naslouchal jejím slovům.

Třetí noc přiletěla kachnička zase, proměnila se v paní a vykoupala synáčka. A když ho zavinula, hořce plakala a naříkala:

?Moje lipka nezvoní, můj psíček neštěká a můj synáček bez ustání usedavě pláče. Teď už nikdy, nikdy víc nepřijdu!?

V tom vyskočil mladý pán, který byl ukryt za záclonou, a chytil ji, dřív než se proměnila v kachničku. Mladá paní smutně prosila:

?Pusť mě, milý, pusť, dokud je ještě čas!?

?Už Tě nepustím!? zvolal pán.

A mladá paní pravila:

?Jen jestli to dokážeš! Mám kolem sebe pás, a když jej na jeden ráz mečem přetneš, smím i Tebe zůstat. Jinak bude se mnou zle.?

Pán vzal meč, přeťal pás, a stála před ním mladá paní, zase tak krásná, jako bývala dříve, a vyprávěla mu, co s ní macecha provedla.

A macechu přivázali ráno koni k ocasu.

Lipka zase zvonila, psíček štěkal a malý synáček se usmíval.