Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Zvon z hory Wunnenstein

(autor neznámý)

Na hoře Wunnenstein stála za dávných časů kaple, která byla zasvěcena Svatému Michalovi. Na věži té kaple visel obrovský zvon. Kdykoliv v kraji hrozilo krupobití nebo jiná slota, v okolí žijící lidé onen zvon rozeznívali a jeho jasný hlas varoval ostatní před neštěstím či smrtí.

O tom se doslechli Heilbronnští a rádi by ten zvon vzali a pověsili ho na věž kostela Svatého Kiliána. Dědičné paní z Oberstenfeldu, kterým tenkrát Wunnenstein patřil, jim nakonec ten zvon za těžký peníz prodaly. Ale lidé, žijící ve vsích okolo hory, z toho byli, když o tom slyšeli, celí zarmoucení.

Heilbronnští, z té koupě nadmíru blažení, zvon z Wunnensteinu odtáhli. Ale velmi se podivili, neboť zvon, když na něj kostelník od Svatého Kiliána chtěl poprvé zvonit, zůstával hluchý. Nechali povolat vymítače duchů, zpívali a modlili se, ale nic z toho nepomohlo. Zvon zůstával nadále němý.

Tu na heilbronnské radní a měšťanstvo padnul strach a obavy, a tak se jednomyslně rozhodli, že ten zvon, jak je to půjde nejrychleji, vyvezou z města a dají ho zpět na jeho staré místo. Ale zvon byl tak těžký, že s ním dvanáct koní stěží pohnulo z místa.

Tu ten průvod Heilbronnských potkal jeden sedlák ze vsi Winzerhausen. Ten se velice potěšil, když opět uviděl milovaný zvon, a nabídnul se, že ho od měšťanů vezme a na Wunnenstein doveze sám.

A vida, šlo to lehce, sám ho bez námahy jen se svými dvěma voly vyvezl nahoru. A všechen lid z okolí byl bez sebe radostí, když zvon visel na svém místě věži a opět jim pak poskytoval ochranu a varování před nečasem a slotou.