Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Znamení budoucí zkázy

(autor neznámý)

Když se magdeburští dne 22. září roku 1550 brali k bitvě s vévodou Jiřím Meklenburským , potkali při své tažení na bitevní pole před vsí Barleben , jednu míli cesty od města, jednoho vysokého a statného starce, v oděvu prostého sedláka. Ten podivný muž se jich vyptával, co zamýšlejí s tím zbrojním lidem a s tou válečnou vystrojí.

Magdeburští ho zpravili o svém válečném úmyslu a on je se zdviženýma rukama zapřísahal a srdceryvně varoval, aby od toho odstoupili a opět táhli domů, a tam raději ochraňovali svoje město. Na onom místě a zejména v tomto čase nemají žádnou bitvu začínat, protože právě na tom místě na řece Ohre před dvěma sty lety na den Sv. Mořice byli magdeburští pobiti, jak si ostatně každý, kdo by chtěl, může přečíst na pamětní tabuli v kapli Sv. Jana v Magdeburgu . A jim se jistě nepovede o nic lépe, pokud potáhnou dál.

Ačkoliv někteří z nich se řeči toho zvláštního muže podivovali, většina z nich se jeho varovným slovům jen hlasitě vysmála, z těchto posměváčků se potom z té bitvy nikdo nevrátil. Říká se, že ten muž se sice zjevil jako stařičký a šedivý, ale měl takový krásný blažený a mladý obličej, že to bylo k podivení.

Stalo se pak bohužel to, co prorokoval; i rozběhlo se všude pátrání, ale nenašli nikoho, kdo by starce předtím nebo potom kdy viděl.