Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Žitný klas

(Grimmové bratři)

Před dávnými a dávnými časy, kdy ještě Bůh chodil po zemi, tenkrát bývala pole daleko úrodnější než dnes, tenkrát nenesl jeden klas pouze padesát nebo šedesát zrn, nýbrž čtyři až pět set zrn, protože tenkrát rostlo zrno na klasech od shora dolů, jak dlouhý byl klas, tolik na něm bylo zrna. Ale lidé, žijící v takovém blahobytu, si toho božího požehnání cenili málo, naopak stávali se lhostejnými a lehkomyslnými.

Jednoho dne šla přes žitné pole žena s dítětem. Chlapeček kolem ní bujně poskakoval, až upadl přímo do louže a umazal si kalhoty. Jeho matka utrhla plnou hrst krásného obilí a začala mu tím čistit oblečení. Tohle bezbožné konání ovšem viděl náš Pán, který právě procházel kolem, velmi se rozzlobil a zvolal: ?Od tohoto času žitné stéblo neponese žádné zrno! Lidé, nebeskou přízeň jste právě ztratili!?

Okolostojící slyšeli Jeho slova, velmi se polekali, padli na kolena a prosili, aby na stéble alespoň něco ponechal, nežádají to sami pro sebe, ale co nevinná drůbež, musela by zahynout hlady. Pán tu bídu předvídal, a tak se smiloval a to přání jim splnil.

A od těch časů roste zrno jen na hořejším dílu každého klasu.