Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Zbrklý Menetbek a rozšafná Akyldžan

(autor neznámý)

Před dávnými časy žil mocný chán a ten měl syna Menetbeka a dceru Akyldžan. Akyldžan byla krásná, ale i rozšafná a moudrá. Také Menetbek byl švarný mládenec, jenže byl zbrklý a moudrosti se v jeho spanilé hlavě také mnoho neurodilo.

Jednou lovil Menetbek u jezera kachny, a najednou jeho sokol nechal kachny kachnami a odletěl. Menetbek se rozjel za ním a uviděl, jak pták vlétl do osamělé jurty. Když však Menetbek vstoupil dovnitř, nikoho nespatřil.

?Bydlí tady někdo?? otázal se.

?Já,? ozval se podivný hlas.

?Tak mi vrať mého sokola!?

?Kdopak jsi, že tak rozkazuješ?? zas ten hlas.

?Jsem chánův syn,? odpověděl Menetbek.

A podivný hlas se zasmál:

?Když jsi chánův syn, jeď tady přes ty hory do města Uzůru. Tam vládne chán, který má překrásnou dceru Džannat. Tu si vezmi za ženu a mě nech na pokoji!?

Menetbek se vrátil domů jako vyměněný. Nejedl, nespal, nemluvil, myslel jenom na Džannat.

?Copak se Ti stalo, bratříčku, žes takový smutný?? otázala se ho Akyldžan. ?Nejsi snad nemocný??

?Jsem nemocný, sestřičko.? pokýval hlavou Menetbek. ?Jsem nemocný láskou k chánově dceři Džannat z města Uzůru. Vypravím se tam a vezmu si ji za ženu.?

Akyldžan zaplakala a začala bratra přemlouvat:

?Nejezdi do města Uzůru! Džannat je sice krásná, ale už mnoho ženichů ztratilo kvůli ní hlavu. Vezme si za muže jenom toho, komu se podaří třikrát za noc ji přinutit, aby promluvila. A to se ještě nikomu nepovedlo.?

?Třebas se to povede mně,? odvětil Menetbek a vydal se na cestu.

Viděla Akyldžan, že bratra nepřemluví, a tak se převlékla do mužských šatů a vyjela za ním, aby nevěděl.

Devadesát dní jel Menetbek širou stepí, než dojel do města Uzůru, a věrná sestřička pořád za ním.

Když vstoupil Menetbek do Uzůru, hned se dal ohlásit u chána a požádal ho o ruku krásné Džannat.

?Škoda Tvé hlavy, mládenče,? řekl chán. ?Víš přece, že mou dceru dostane jenom ten, kdo ji přinutí, aby v noci třikrát promluvila.?

?Vím,? řekl Menetbek. ?A pokusím se o to.?

A tak zavedli Menetbeka do komnaty krásné Džannat. Když ji mládenec spatřil, úplně ztratil řeč. Tak byla krásná. Celou noc se na ni jenom díval a oba mlčeli. Ráno odvedli Menetbeka do vězení a chán vyhlásil, že zítra navečer bude popraven.

Když to uslyšela Akyldžan, která mezitím už taky dorazila do města, jenom si povzdychla a šla k chánovi, že se chce také pokusit získat jeho dceru za ženu. A tak i ji zavedli do Džannatiny komnaty. Nikoho ani nenapadlo, že Akyldžan je dívka, v mužských šatech vypadala jako opravdový junák.

A Akyldžan začala hned Džannat vyprávět podivný příběh:

?Jednou se vypravili na cestu čtyři přátelé: řezbář, klenotník, krejčí a učitel. Jeli dlouho, až přijeli do hlubokého lesa a řekli si, že tam budou nocovat. A protože v lese bylo plno divé zvěře, rozhodli se, že jeden po druhém budou držet stráž. První strážil řezbář. Aby neusnul, začal vyřezávat z poraženého stromu dívčí postavu, a když pak