Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Zasypané stříbrné doly

(Grimmové bratři)

Nejbohatší stříbrné doly v Harzu byly již před mnohými roky těžené doly Velký Ján a Zlatý oltář (snad u Andreasbergu ?), o kterých vypráví následující pověst:

Před dávnými časy, když se v obou jamách ještě těžilo, byl tam ustanoven jeden důlní , který měl jednou, když byl velký výnos, pár kusů bohatých na rudu uložit na stranu, a když se byla těžba rudy hůře dařila a výnos byl malý, těmi ukrytými kusy chybějící rudu nahradil a výnos byl opět stejný.

I když to byl v dobrém úmyslu činil, byl druhými, kteří to zpozorovali, jako zločinec zažalován a poté k smrti odsouzen.

Když klečel na popravišti a měla mu býti seťata hlava, tu je opět přísahajíc, ujišťoval o své nevině a nakonec pravil:

?Na důkaz toho, že jsem nevinný, se moje krev změní v mléko a těžba na těch dolech zanikne toho dne, kdy se v hraběcí rodině, které ty doly patří, narodí syn, který bude mít skleněné oči a na nohou srnčí kopýtka; jestli to dítě bude žít, i těžba bude pokračovat, však zemře-li, budou jámy navždy zasypány!?

Když katův meč zasvištěl vzduchem a štajgrova hlava odpadla, tu vyrazily do výše z trupu místo krve dva prameny sněhobílého mléka.

Ty dvě jámy byly pak zmařeny, neboť nedlouho poté se opravdu narodil hrabě se skleněnýma očima a kopýtky, ale zemřel ihned po narození; a ony stříbrné doly nebyly již nikdy těženy, nýbrž se toho samého dne samy zasypaly.