Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Zakletý král na zámku Schildheiss

(Grimmové bratři)

Starý zámek Schildheiss (Štítov), který leží v liduprázdné horské krajině německých Čech, měl být znovu obnoven do své původní krásy. Když mistr a zedníci trosky zámku od základů prozkoumávali, našli pod zemí tak rozsáhlé chodby, sklep a hrobky, že by to stěží čekali.

V jedné hrobce seděl na trůnu třpytícím se drahými kameny vznešený král, na jeho pravé straně stála nepohnutě líbezná dívka a ve svém náručí odpočívající královu hlavu držela.

Když se byli ti lidé snad z všetečnosti a kořistnických choutek více přiblížili, tu se dívka změnila v hada, který oheň plival tak mocně, že museli všichni ustoupit. Oznámili tu událost svému pánovi, který ihned před jimi označenou hrobku spěchal a tu dívku smutně vzdychat slyšel. Tak se svým psem do jeskyně vstoupil, a když se byl oheň a kouř zjevil a rytíř musel poodstoupit, tu pes utekl a někam se ztratil.

Když oheň pohasnul a rytíř se znova přiblížil, tu spatřil, že dívka jeho nezraněného psa drží v náručí. Na stěně nad ní se objevil nápis, který rytíři zkázou hrozil. Ale jeho pošetilá odvaha ho dohnala k tomu, aby se toto dobrodružství odvážil, a tak byl rytíř nakonec plameny pohlcen.