Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Vodní žínky z Magdeburgu

(Grimmové bratři)

Na jednom místě na Labi v Magdeburgu se často nechává vidět vodní žínka, stahuje přes řeku plavající lidi a topí je.

Krátce před zkázou města vojskem maršálka Tillyho plaval přes řeku jeden hbitý plavec, skrze pošetilou sázku o drobný peníz; ale když chtěl z druhé strany zpět na místo dorazit, tu ho něco velkou silou popadlo a stáhlo dolů. Nikdo mu nemohl pomoci a nakonec na břeh vyplavalo jeho mrtvé tělo.

Občas se mořské přízraky zjevovaly za jasného dne a zářícího slunce, seděly na břehu nebo na větvích okolo stojících stromů. Ty krásné ženy si dlouhé zlaté vlasy česaly. Ale když se přiblížili lide, všechny naskákaly do vody.

Jednou, když byla v Magdeburgu studniční voda příliš tvrdá na vaření, a voda z Labe by se musela namáhavě a z velké dálky do města nosit, chtěli radní města nechat postavit vodní pumpu. Začali tedy do vody zarážet obrovské kůly, ale brzy se nemohli dále hnout, neboť na vlnách se zjevil nahý muž a jal se velkou silou zaražené kůly vytrhávat a rozhazovat. Takže museli magdeburští zamýšlené dílo zastavit.