Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Vodní víla a mlynářský tovaryš

(Grimmové bratři)

Dva mlynářští tovaryši šli přes jednu řeku, a když se jeden z nich z nenadání podíval přes vodu, tu tam uviděl sedět vílu, jak si češe vlasy. Popadl svoji pušku a zalícil, aby ji zastřelil, ale víla skočila do řeky, zakývala na něj prstem a zmizela.

Vše se událo tak nepozorovaně, že ten druhý tovaryš nic nebyl zpozoroval, dokud mu to jeho společník nevyprávěl.

A pak se přihodilo, že onen společník se třetího dne, když se byli v řece koupali, utopil.