Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Vlk králem a lišák ministrem

(Haltrich Joseph)

Jednoho dne zemřel král lesních zvířat, a tak si poddaní řekli: ?Nejlepší bude, když králem uděláme vlka, bude muset věčně sedět na trůně a vládnout a my budeme mít od jeho ostrých zubů klid.? Tak se taky stalo a zvolili králem vlka, kterého taková pocta velmi těšila a aby se mu dostávalo chytrých rad, udělal svým ministrem lišáka. Ale běda těm ubožákům, kteří se dostali před nový královský soudní dvůr, žádný z nich se živý nevrátil. Co nezabil král rovnou sám, to zahynulo skrze lest jeho ministra. Poslechněte si, jak to bylo například se zajícem.

Jednoho dne šel zajíc úvozem a uviděl tam ležet zmiji, na kterou se shora skutálel kámen a zavalil ji. Zmije zajíce prosila, aby ten kámen zvednul. Zajíc, který byl od přírody soucitné povahy, se dlouho nerozmýšlel a kámen odvalil pryč. Jakmile byla zmije volná, hned se na zajíce hrnula, že ho spolkne. ?To jsou ty tvoje díky?? zvolal zajíc. ?Tak to dneska chodí, příteli.? odvětila mu zmije: ?Nevděk vládne světem!? ?Tak to se někoho zeptáme, ať nám řekne, kdo je v právu!? řekl zajíc. Zmije proti tomu nic nenamítala a zajíci spadnul kámen ze srdce.

Tak šli a potkali dva krkavce; těm vypověděli svoji záležitost. ?Zajíc musí zemřít!? řekli krkavci: ?Nevděk vládne světem!? ?Cože, takoví lupiči mne mají soudit?? zvolal zajíc: ?Tomuhle soudu se nepodřídím, jdeme ke králi!? To se zmiji také neprotivilo, neboť král na přednesenou žádost reagoval rozhněvaně: ?Ten zajíc nemá pravdu v žádném případě, neboť je slabší! Zda má ovšem pravdu zmije, to ať vyzkoumá můj ministr!?

Tak ti dva předstoupili před lišáka a vyprávěli mu svůj příběh. Lišák pokýval zamyšleně hlavou a řekl:?Tak složitý případ jsem ještě neřešil.? A museli s ním jít k tomu kameni, kde zmiji řekl: ?Lehni si na místo, kde jsi ležela, a ty zajíci přival zpět ten kámen.? Když se tak stalo, vynesl lišák svůj rozsudek: ?A tak to zůstane! A tebe, zajíci, odsoudil můj král, spravedlivé odměně neujdeš!? A než se zajíc nadál, měl ho lišák v tlamě a bylo po něm.

Zda je vlk ještě králem a lišák jeho ministrem? Inu, to ten, co mi tuhle pohádku vyprávěl, už nevěděl. Prý, kdo nevěří, ať tam běží!