Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Vlk a klisna

(Haltrich Joseph)

Zranění, které vlk utržil , nebylo nakonec tak nebezpečné; strčil hlavu do hromady písku, aby proud krve zastavil, ale brzy byl jeho věčný hlad silnější než bolest hlavy. Tu uviděl, jak se na nedaleké horské stráni pase klisna s hříbětem. Vyřítil se přímo k nim a dříve než ho mohla klisna zpozorovat a dát se na útěk, byl u nich. ?Tak teď jsem vás přistihnul na zakázané pastvě, já jsem tu hlídač, tvoje dítě si vezmu jako zástavu!!? A vypadalo to, že klisně žádné prosby ani nářky nepomohou. ?Ach,? povzdychla si nakonec: ?moje ubohé nezletilé dítě se v tom žaláři jistě utrápí k smrti.? ?Jak staré je tvé dítě?? zeptal se vlk zarputile. ?Ach, to nevím zcela přesně,? řekla klisna: ?jeho narození mám spolu s jeho jménem napsáno na pravé noze. Neuměl byste to přečíst? Ano, ano, přece když je někdo hlídač, musí umět číst i psát, ne?!? Vlk nyní nemohl říci: ?Ne, to neumím!? Jeho pýcha mu to nedovolovala. ?Ukaž mi tedy pravou nohu!? zvolal nevlídně.

Tak zvedla klisna pravou zadní nohu a uštědřila vlkovi takovou ránu, že ho omráčila a on se sesunul bezvládně k zemi. Jak tam tak ležel, měla klisna dost času na to, aby i hříbětem odklusala domů.