Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Vlk a dva kozlové

(Haltrich Joseph)

Dlouhý čas ležel vlk v mrákotách , ale jeho sny nebyly pokojné, nýbrž pěkně divoké sny, a když konečně přišel k sobě, probudil se i jeho přeukrutný hlad, a tak mu nezbylo, než se kolem sebe rozhlédnout, tu spatřil dole v údolí dva svářící se kozly, jak zrovna vyrazili proti sobě. ?Vida!? pravil si zvesela: ?Tu máš zrovínka dvojitou porci. Jsou slepí vztekem a vzájemnou nenávistí, lehce je dostaneš!? Vlk se vydal rovnou cestou k nim, ale kozlové ho zpozorovali, ještě dříve než k nim dorazil, a tak si řekli: ?Zanechme nyní svého sporu a koukejme, jak se před ním zachránit, ten má za lubem jistě něco zlého!?

Když k nim vlk dorazil, zařval: ?Ha! Jak jste mohli tak podupat obecní pastvinu!!?? ?Ale milý vlku,? řekli kozlové: ?jak můžete něco takového říci? Jen se dobře podívejte, tohle přece není obecní pastvina, tohle je dědictví po našem otci a my si to chceme rozdělit. Vy vypadáte jako moudrý hospodář, jistě rozumíte dělení majetků lépe než my, pomozte nám tedy naši při rozsoudit.? Vlk nyní nemohl říci: ?Já o dělení majetku nevím zhola nic!?, neboť to mu jeho pýcha nedovolovala, a tak řekl: ?No dobrá, ať je po vašem, já vás rozsoudím!? ?Milý vlku,? řekli kozlové: ?postavte se tady do středu pozemku a my půjdeme každý na jeden konec. Ten, kdo k vám dříve doběhne, se stane jeho právoplatným majitelem.? ?Dobrá!? řekl vlk.

Tak oba kozlové proti sobě vyrazili ze dvou protilehlých stran jako blesk a svoje rohy vrazili vlkovi do boků tak hluboko, že mu do prázdného žaludku svítil měsíc. Bezvládný vlk klesl k zemi a kozlové čiperně utíkali domů, aniž by počkali, až se ten zuřivec probere .