Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Válka a mír

(Grimmové bratři)

Stalo se to 18. srpna roku 1644, když táhnul kurfiřt Johan Georg I. Saskem k městu Chemnitz . Jeho lidé našli v okolním lese divoženku, která prý byla jen loket vysoká, ale jinak vypadala úplně jako člověk. Obličej, ruce i chodidla měla hladké, ale ostatní části těla porostlé srstí.

Stvoření začalo mluvit a řeklo: ?Všem oznamuji, že přináším do země mír.? Tu kurfiřt poručil, aby divoženku ihned pustili, protože právě před 25 lety lidé chytili nějakého mužíčka stejného vzezření, který jim tenkrát oznámil nepokoj a válku.