Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Utopené dítě

(Grimmové bratři)

O vodě se vypráví rozličné, že jezero či řeka musí mít každý rok jedno nevinné dítě, ale jejich mrtvá těla si nenechává, nýbrž je vyvrhuje na břeh, arci často do poslední kostičky, která byla na dno klesla; vše musí z vody pryč.

Jednou se jedné matce utopilo v jezeře dítě. I volala Boha a všechny svaté a prosila, aby ji aspoň trochu ostatků k pohřbení dopřáli. Následující bouře přinesla lebku, ta další vyvrhla na břeh trup, a tak dále, dokud vše pospolu nebylo a matka posbírala všechny údy do rance a nesla je ke kostelu.

O světe div se tomu zázraku! Sotva přišla do chrámu, ranec se stal těžším, a nakonec, když dospěla až k oltáři, začalo dítě plakat a dralo se k překvapení všech z rance ven.

Chyběl mu jen článek jednoho prstíku na pravé ruce, a tak se ho matka vydala ještě hledat. a našla ho. Tato kostička byla v kostele uchována mezi jinými vzácnými relikviemi na věčnou památku.

Lodníci a šífaři u Küstrinu v Neumarku rovněž vyprávějí o zrádné proudu řeky Odry, kde vládne neznámá bytost, která si ročně na určitém místě.obět vybírá. Věří, že když to má někdo napsáno v osudu, tu je to nevyhnutelné.

Solaři v Halle se bojí zase svatojánského dne. Hrabě Schimmelmann vstoupil právě toho dne do Sály a utopil se.