Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Ukradená almužna

(Grimmové bratři)

Jednou seděl o polednách jeden muž se svojí ženou a svými dětmi u stolu a s nimi tu byl jeden dobrý přítel, který k nim přibyl na návštěvu. A jak tak seděli a jedli, odbila dvanáctá hodina a tu host uviděl, jak se pojednou otevřely dveře a dovnitř vstoupilo na smrt bledé dítě v sněhobílé košili. Nerozhlédlo ani nepromluvilo a šlo rovnou do vedlejší světnice. Za chvíli se vrátilo zpět a stejně mlčky vyšlo ze dveří pryč. Druhého i třetího dne se ten podivný výjev opakoval. Tu se konečně host zeptal otce, komu to krásné dítě, které vždy o polednách přichází, patří. ?Já jsem žádné dítě neviděl,? odvětil muž: ?a nevím, komu by mohlo patřit.?

Druhého dne, jakmile dítě zase přišlo, ukázal je host otci, ale ten je neviděl a matka i děti nic neviděly. Host tedy vstal, přistoupil ke dveřím světnice, pootevřel je a nakoukl dovnitř. Uviděl tam to dítě, jak sedí na zemi a prstíky pilně dloube do škvír mezi prkny, ale když ale zpozorovalo cizince, zmizelo. Host vyprávěl, co viděl a dítě přesně popsal a tu je matka poznala a zvolala: ?Ach, to je moje milované dítě, které před čtyřmi týdny zemřelo.?

Tak vytrhali ty prkna z podlahy a pod nimi našli dva haléře, které dítě kteréhosi dne dostalo matky, aby je dalo jednomu žebrákovi, ale pomyslilo si, že by si za to mohlo koupit pamlsek a ty peníze si ponechalo a ukrylo mezi prkna podlahy. A teď nemělo v hrobě žádný klid a každé poledne přicházelo, aby hledalo svůj poklad. Tak rodiče ty peníze dali jednomu chudákovi a jejich dítě už nikdy neobjevilo.