Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Trpaslík z Osenbergu

(Grimmové bratři)

Když toho času léta Páně 1653 putoval kterýs Winkelmann z naší hessenské země do Oldenburgu , šel i přes Osenberg a zde ve vsi Bümmerstedt si našel nocleh. Tu mu stoletý krčmář vyprávěl, že za času jeho dědečka nesl tento dům znamenité živobytí, však za časů přítomných již to nestojí za nic.

Když jeho děd vaříval pivo, přicházeli z Osenbergu trpaslíci, ještě teplé pivo si z kádě žádali a penězi platili, sice to byly mince neznámé, ale z dobrého stříbra pregované.

Jednou v létě přišel za velikého horka jeden starý trpaslík a pivo si nechal přinésti a žízeň jím hasil; však napil se přes míru, že se z toho svalil a usnul. Když se byl probudil a viděl, jak se opozdil, jal se trpaslík hořekovat:

?Teď mě dědeček skrze to dlouhé venku přebývaní najisto přerazí!?

A s tímhle bědováním běžel pryč a na svůj pivní džbánek úplně zapomněl; a od těch časů se tu už neukázal.

Ten zapomenutý džbánek dal hospodář své dceři do výbavy, a po tu dobu, kdy byl džbánek v domě opatrován, tu se v hospodářství velmi dobře dařilo. Ale když se jednoho dne džbánek rozbil, vzalo za své spolu s ním i tohle štěstí a začalo to jít v domě od desíti k pěti.