Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Trpaslíci na stromě

(Grimmové bratři)

V létě zejména v čase senoseče scházíval z Flühenu do údolí hojný zástup trpaslíků. Ti družní pidimužíkové byli buď hotovi lidem ku pomoci nebo jen tak přihlíželi, jak tito pracují.

Trpaslíci spokojeně sedávali rozsazeni na dlouhé a tlusté větvi jednoho javoru, ukryti v jeho stinném listí.

Jednou ale přišli nějací zlomyslní lidé a v noci tu větev nařízli, aby jen naoko u kmene držela. Když pak ráno ta důvěřivá stvoření přišla, aby se tam posadila, tu se pojednou větev pod nimi rozlomila ve dví a ubozí trpaslíkové popadali na zem a lidé se jim smáli.

Tu se trpaslíci rozhněvali a volali:

Člověče, nebes se dotýká tvůj čin!

Více nepožehná divý lid rukám tvým!?

A jak trpaslíci pravili, tak učinili. Vícekrát je v tomto kraji nikdo nespatřil.