Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tři chlapíci a obr

(autor neznámý)

Žili jednou tři chlapíci a nechtělo se jim do žádné práce.

?Pojďte, dáme se na vojnu,? řekl jeden z nich a ostatní přikývli. Seřadili se jako na vojně, největší musel dopředu a raz dva, raz dva dali se do pochodu. V lese stál ohromný dům s ohromnými okny. Z okna se díval obr. Ti tři se obra nelekli. Raz dva ..... pochodovali kolem domu a obra pozdravili.

Za lesem odpočívalo vojsko. Tři chlapíci šli rovnou k hejtmanovi. Postavili se do řady a hlásili:

?Pane hejtmane, vezměte nás k vojsku, chceme se stát vojáky!?

?To je hezké,? povídal hejtman a kroutil si kníry, ?vzal bych Vás k vojákům, ale máte také odvahu??

První chlapík vystoupil z řady a zasalutoval:

?Odvahy mám tolik, že ji nemohu ani spotřebovat.?

?Dobrá, tak jdi a přines mi od obra slepici.?

Chlapík se obrátil na podpatku a odpochodoval do lesa. Když se dostal k ohromnému domu, uviděl u okna obrovu matku. Zeptal se jí, jestli nemá pro něho nějakou práci.

?Nemám,? řekla, ?pro Tebe nemám vůbec žádnou práci,? a zavřela okno. Chlapík se vkradl zadem do domu a schoval se do kamen. Když nastala noc, vylezl z kamen ven, vzal obrovo slepici a přinesl je hejtmanovi. Hejtman mu poklepal na rameno a řekl:

?Mám z Tebe radost,? a poručil, aby mu oblékli vojenský kabát.

Tak se stal první chlapík vojákem.

Hejtman se obrátil k druhému:

?Jestli máš odvahu, můžeš se také stát vojákem.?

A druhý odpověděl:

?Odvahy mám, že nevím, co s ní. Půjde, a až obr usne, stáhnu pod ním prostěradlo a přinesu je.?

?Dobrá,? řekl hejtman, ?když se Ti tohle povede, můžeš se stát hned poddůstojníkem.?

Druhý chlapík se vydal k obrovu domu a z okna zase vyhlížela obrova matka. Zeptal se jí, jestli nemá pro něho nějakou práci.

?Pro Tebe žádnou,? řekla stařena a zavřela okno.

Chlapík se vkradl zadem do domu a schoval se do kamen. Když nastala noc, vylezl, připlížil se k obrově posteli a stáhl mu prostěradlo. Jenom poslední cíp prostěradla ne a ne stáhnout. Na cípu ležely obrovy nohy a na nich ležely ještě dva veliké jantary. Chlapík dal jantary potichu na zem, vytáhl prostěradlo pod obříma nohama a vrátil se k hejtmanovi.

?Za takový kousek se můžeš stát hned poddůstojníkem,? přivítal ho hejtman. Poručil, aby mu oblékli ještě hezčí vojenský kabát než prvnímu. Milý chlapík vypjal hruď a dělal poddůstojníka.

Hejtman se obrátil k třetímu:

?Jestli půjdeš do obrova domu a přineseš mi samotného obra, v tu ránu se staneš hejtmanem.?

?Půjdu,? řekl třetí, ?ale musím potom také dostat velitelský dům s osmi světnicemi a s osmi stoly.?

?Ovšem,? povídal hejtman, ?to také dostaneš, jak se sluší a patří.?

A třetí chlapík šel.

Když se dostal k obřímu domu, vyhlížel z okna sám obr a volal dolů:

?Červíčku pozemský, pojď blíž a já Tě spolknu!?

?Nu, nu,? řekl třetí chlapík, ?jen mě nestraš,? a vstoupil do domu. Pozdravil obra a zeptal se ho, jestli by si nechtěl dát udělat rakev.

?A pročpak?? kroutil obr hlavou, ?vždyť jsem ještě svěží a zdravý.?

?I, člověk má myslet na všecko,? odpověděl chlapík, ?aspoň uvidíš, v čem budeš ležet, až umřeš, a víš, že Tě po smrti pořádně pochovají.?

To se obrovi zamlouvalo a řekl chlapíkovi, ať se tedy dá do práce. Pomohl mu porazit velkou lípu a chlapík se začal ohánět pilou a sekyrou. Sotva byla rakev hotová, vybídl chlapík obra:

?Polož se dovnitř, ať vidím, jestli není rakev krátká.?

Obr neměl nic proti tomu a položil se do rakve. Jakmile se do ní natáhl, přiklopil chlapík víko a rychle je přitloukl několika pořádnými hřebíky. Rakev s obrem si položil na ramena a vrátil se k hejtmanovi.

Hejtman se divil a nechtěl věřit, že je obr v rakvi. Chlapík odkryl víko a obr vyskočil ven, ani se nerozhlížel a upaloval k lesu.

Teď viděl hejtman, že i ten třetí splnil úkol. Nedalo se nic dělat, třetí chlapík se stal hejtmanem a dostal dům s osmi světnicemi a osmi stoly a žil v něm spokojeně a šťastně až do smrti.