Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tkadlena a oráč

(autor neznámý)

Před dávnými a dávnými časy tkala jedna žena plátno. Hodila člunkem zprava doleva, pak překousla nit a znova zase hodila člunkem zprava doleva. A tak to dělala pořád. A tu najednou, kde se vzal tu se vzal, šel okolo stařeček s holí a kloboučkem a díval se, jak ta žena nešikovně tká. Řekl jí:

?Pročpak tu nit překusuješ a proč nehodíš zase člunek nazpět zleva doprava??

Zkusila to žena, jak jí stařeček poradil, házela člunkem sem a tam a tam a sem a práce jí šla pěkně od ruky.

Šel stařeček dál a uviděl na poli sedláčka, jak oře. Vyoral sedláček brázdu, na konci pole pak vzal pluh, přenesl ho zase na začátek a oral brázdu novou.

?Pročpak neobrátíš na konci pole koně a neořeš zase zpátky?? řekl mu stařeček. Sedláček to zkusil, jak mu stařeček poradil, oral jednu brázdu sem, druhou tam, sem a tam a práce mu pěkně ubíhala.

Druhý den se vracel stařeček zase zpátky a zastavil se u sedláčka a díval se, jak pěkně oře sem a tam a tam a sem.

?Kdopak Tě to naučil tak pěkně orat?? zeptal se ho.

?Přece Ty, dědečku, když jsi včera šel okolo.?

Stařeček se usmál a pravil:

?Dobrá. Den budeš orat a celý rok budeš mít co jíst.?

Pak přišel stařeček k tkadleně, díval se, jak obratně si počíná a jak hází člunek sem a tam a tam a sem, a zeptal se jí:

?Kdopak Tě naučil tak pěkně tkát??

?Sama jsem se to naučila,? odsekla mu tkadlena a ani se nepodívala, s kým to vlastně mluví.

Tu se stařec zamračil, zakýval hlavou a řekl:

?Celý rok budeš tkát a plátno pak odneseš pod paží, protože ho víc nebude.?