Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tichý lid na horském zámku Plesse

(Grimmové bratři)

Na skalním zámku Plesse v Hessensku jsou ve skalách rozličné prameny, rozsedliny, prolákliny a jeskyně, ve kterých podle pověstí žijí a hospodaří trpaslíci, kterým mnozí tichý lid říkají. Jsou mlčenliví a laskaví, rádi poslouží lidem, kteří se jim zalíbí. Stane.li se jim křivda, tu ze svého hněvu lidi vyloučí a mstí se na dobytku, který pak souží.

Vlastně nemá tenhle podzemní rod s lidmi žádné spolky a skrytě se stará o své podzemní živobytí, kde mají komnaty a komory plné zlata a drahých kamenů. Pokud mají občas co k činění na zemi, to se zjevují ne za denního světla, nýbrž přicházejí za noční tmy.

Teto horský lid je z masa a kostí jako jiní lidé, mají děti a umírají, ale mají dar, že se dokáží neviditelnými učinit a skrze skály a zdi umějí procházet jakoby to byl vzduch. Občas se zjevují lidem, vedou je do puklin ve skalách a tam je, když se jim zalíbí, obdarují drahocennými věcmi.

Hlavní vchod k trpaslíkům je v hluboké studni. Tam opodál stojí hostinec a říká se mu U bublavé vody.