Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Těžké dítě

(Grimmové bratři)

Bylo to 8.června Léta Páně 1696, když dva šlechtici na cestě do města Churu ve Švýcarsku uviděli, jak na jednom keři u silnice leží batole, zabalené do plátna. Jeden z nich se slitoval, poručil svému sluhovi, aby vystoupil a dítě přinesl. Měl v úmyslu ho vzít s sebou do další vsi, kde by mu zajistil opatrování.

Sluha vystoupil z kočáru, dítě popadl a chtěl ho zvednout, ale zjistil, že je to nad jeho síly. Pánové se tomu velmi podivili a poručili jinému sluhovi, aby sesedl a pomohl mu. Ale ani dva muži se čtyřma rukama nebyli dost silní na to, aby dítětem alespoň pohnuli. Potom co to nějakou chvíli zkoušeli, hýbali s ním sem a tam a tahali ho, dítě pravilo: ?Nechte mne být! Na světě není člověka, který by mě dokázal zvednout. Chtěl jsem vám říci, že tento rok bude znamenitý a úrodný, ale málokterý z vás se toho dožije? Sotva dítě domluvilo, zmizelo.

Tuto událost šlechtici stvrdili i se svými sluhy ve výpovědi před městskou radou v Churu.