Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Tanec s hastrmanem

(Grimmové bratři)

V Laibachu ve stejnojmenné řece žil vodní duch, kterému říkali hastrman či vodník. Často se v noci rybářům, lodníkům jako i ve dne jiným lidem zjevoval, že každý pak mohl vyprávět, jak z vody vystupuje a bere na sebe lidskou podobu.

V roce 1547 první neděli v červenci se podle starého zvyku v Laibachu na starém rynku u kašny, u které rostla prastará lípa a vrhala chladivý stín, sešli měšťané laibašští ku veliké slavnosti, kdy přátelsky a po sousedsku pořádali velkou hostinu a za zvuků ryčné hudby se dávali do tance.

Po nějaké chvíli je tam zjevil hezky oblečený a urostlý mládenec a chtěl se na tom tanečním reji taky podílet. Všechny shromážděné dvorně pozdravil a každému přítomnému přátelsky podal ruku, která byla ale celá měkká a ledově studená, takže při každém doteku pociťovali podivný děs.

Potom si vybral k tanci hezkou a vyšňořenou, avšak nestoudnou dívku lehčích mravů, která se Ursula Shäferin jmenovala. Ta se jím nechala vést a k jeho veselým šprýmům se připojila.

Po nějaké chvíli, když spolu tancovali, kroužili v divokém reji po náměstí, tančili dál a dál okolo té kašny a lípy, pak ven z náměstí až k Laibachu, kde podle svědectví mnoha lodníků hastrman s dívkou do vody skočil a oba jim zmizeli z očí.

Ta lípa tam stála až do roku 1638, kdy byla skoro uschlá pokácena.