Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Svatý Mikuláš a zloděj

(Grimmové bratři)

V Greifswaldu v Pomořansku visí v kapli Svaté Gertrudy obraz Svatého Mikuláše, o kterém se vypráví následující pověst:

Jedné noci se do kaple vloupal zloděj, aby vykradl truhličku s milodary, a zavolal na světce: ?Svatý Mikuláši, ty peníze jsou tvoje nebo moje? Pojď, vsadíme se o ně! Dáme si závod, kdo bude u pokladničky první, tak ten peníze vyhraje.? I jal se běžet, ale obraz běžel také a předhonil zloděje o tři délky. Ale tento pravil: ?Můj svatý Mikuláši, ty jsi sice poctivě zvítězil, ale ty peníze nepotřebuješ, jsi ze dřeva. Vezmu si je já a dobře si je užiji.?

Brzy nato se stalo, že ten lupič zemřel a byl pohřben. Tu přišel z pekla ďábel a zlodějovo tělo z hrobu vyzvednul, nejprve s ním mrštil směrem k vykradené pokladničce v kostele a pak je zavěsil na lopatku větrného mlýna před městem, kde ho nechal pohupovat ve větru sem a tam. Tento mlýn tu stál ještě roku 1653 a mezi ostatními okolo stojícími přirozeně se otáčejícími mlýny, se točil se vždy v protisměru.

Podle jiných vyprávění to byl tenkrát správce, který chtěl vzít ofěru a říká se, že se vsadil s obrazem Panny Marie.

Kde se tenkrát ďábel dotknul kopyty země, tam sežehnul trávu a zůstaly v ní hluboké stopy a více se už nezazelenala. A ty stopy byly patrny, dokud kostel, který byl vyhlášeným poutním místem, i s hřbitovem nezbořili a kamení nepoužili na stavbu opevnění.