Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Svatopluk

(autor neznámý)

Před více než tisíci lety se rozkládala kolem dnešní Moravy Velkomoravská říše, veliké království, v němž panoval král Svatopluk. Cítil se již stár a chtěl předat část své moci svým dvěma synům, Mojmírovi a Svatoplukovi mladšímu. Proto sezval do hlavního města říše Velehradu významné hodnostáře, bojovníky i hosty zblízka i z daleka.

V městě Velehradu bylo rušno. Všichni, kdo se sem sjeli, naplňovali ulice i náměstí, a stáje byly přeplněny koňmi. Všichni měli stejné myšlenky. Jak to dopadne s osudy říše, když v jejím čele nebude jeden mocný vládce, ale dva jeho synové, o nichž bylo známo, že se nemají rádi? Mezi pozvanými byli i mnozí, kdo jen čekali na příležitost, jak se vymanit z královského poddanství. Jako hned kněžna Lutomíra, dcera knížete Braslava, který snil o tom, že se sám zmocní Svatoplukova trůnu.

Lutomíra byla mladá a krásná, měla velké černé oči a bohatý černý vlas, stočený do vrkočů. Když se usmála, každého okouzlila. A když promluvila hlasem, který zněl jako zvon, každý pocítil, že ho opřádá její kouzlo. Proto ji sem její otec kníže Braslav poslal. Její krása se hodila k tomu, aby byla úspěšnou vyzvědačkou.

Leckterý muž, bojovník, velitel, dvořan podlehl jejímu kouzlu a prozradil jí mnohé tajemství. Jednou z jejích obětí byl i Svatoplukův písař a zpěvák Záboj. Když se na něho kněžna Lutomíra několikrát usmála a když ho několikrát požádala, aby jí zazpíval, uvěřil i Záboj, že ho má kněžna Lutomíra v lásce a vzplanul k ní ohnivým citem. Ohnivým a marným, protože kněžna měla k pouhému písaři a zpěvákovi příliš daleko. Necítila k němu ani trošku lásky. Byl pro ni jen nástrojem jejích ctižádostivých plánů. A když si Záboj myslel, že pro ni znamená víc, dovedla ho kněžna krutě usadit. Jako toho dne, kdy zas zastihla Záboje o samotě.

?Zazpívej mi, Záboji, nějakou píseň, ale jen pro mne,? podívala se na něho roztouženým pohledem.

Záboj byl šťastný. Zahrál takovou, která byla vyznáním jeho lásky a zpíval k tomu slova, která ho právě napadala: