Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Strom duchů

(autor neznámý)

V Altdorfu u Ettenheimu stál před mnohými lety velký statek, ve kterém nechtěl nikdo žít, protože tam strašilo. Ten statek koupil jeden mladý hospodář, který byl cizinec a o tom duchovi pranic nevěděl. Když tam přišel a zjistil, že poskytnul přístřeší nezvanému hostu, snažil se všemi možnými prostředky, aby toho vzteklého duha chytil, ale marně.

Nakonec se rozhodnul a vydal se na pouť do Říma k papeži, aby mu o svém soužení vyprávěl. Svatý otec mu dal hůl a řekl:

?Jdi domů a o tuto hůl se opírej. Doma ji zapíchni u svého domu do země!?

A hospodář tak učinil, jak mu bylo poručeno. Za krátký čas z té hole vyrostl mohutný strom a od té chvíle byl v domě klid.

Po nějakém čase ten statek zase prodali a nový majitel strom pokácel. A duch začal obyvatele statku opět soužit. Ale z pařezu toho stromu opět vyrazil výhonek a ten do svého kmene ducha spoutal.