Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Stříbrný pramen

(Grimmové bratři)

V únoru roku 1605, za vlády vévody Jindřicha Juliána z Brunšviku, se přihodilo, že v údolí jednu míli cesty od města Quedlinburgu jeden chudý sedlák poslal svoji dceru do nejbližšího lesa, aby tam nasbírala dřevo na otop.

Dívka si vzala na dřevo nůši a do ruky košík, a když měla obojí naplněné a chtěla jít domů, když tu k ní přišel bíle oblečený mužík a zeptal se jí: ?Copak to neseš?? ?Dříví,? odvětila dívka: ?na topení a vaření.? ?Vysyp to dřevo,? pokračoval mužík: ?vezmi nůši i košík a následuj mne, chci ti ukázat něco, co je daleko lepší a potřebnější než dřevo.? Při tom ji vzal za ruku a vedl ji zpět do lesa, až došli na nějaký pahorek, kde jí ukázal plochu, velikosti asi dvou stolů, která byla tlustě pokryta stříbrnými mincemi, ty vytvářely obraz Panny Marie, okolo s nápisem vyvedeným prastarým písmem.

Když pojednou ze země vytrysklo stříbro ve velké množství, dívka se tuze vyděsila a couvla zpátky, ani za nic nechtěla z košíku vysypat dřevo. Proto to mužík udělal sám, naplnil ho stříbrem, podal jí ho a řekl: ?To bude pro tebe lepší jak dřevo.? Celá rozpačitá si od něj košík vzala, ale když ji žádal, aby vysypala také dřevo z nůše a nabrala do ní stříbro, odmítla a řekla, že musí přinést také dřevo, neboť doma jsou malé děti a ty musejí mít teplou světnici a i něco teplého k jídlu. S takovou odpovědí byl mužík spokojený a řekl: ?Nu tak jdi s tím, co máš.? A zmizel. Dívka přinesla domů košík stříbra a vyprávěla, co se jí přihodilo.

Lidé v houfech utíkali s motykami a jiným nářadím do lesíka, aby si tam nabrali svůj díl pokladu, ale nikdo to místo, kde tryská stříbrný pramen, nemohl najít. Kníže z Brunšviku si nechal poslat pro jednu libru z toho vytrysklého stříbra, také prý jeden měšťan Halberstadtu, nějaký Norbert Everkan, jednu libru toho podivuhodného stříbra v tyglíku rozpustil.