Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Strašidelný rytíř

(Grimmové bratři)

Koncem 17. století se u hraběte z Roggendorfu nabídnul jako štolba jeden neznámý muž. Byl po složené zkoušce k té službě přijat a bylo mu uděleno řádné jmenování.

Ale událo se, že na hraběcí dvůr dorazil jeden šlechtic a byl k tabuli se štolbou posazen. Cizinec na něj pohlížel překvapeně, byl zamlklý a nechtěl nic jíst, ač mu hrabě co nejpřátelštěji domlouval. Po skončení hostiny se hrabě ještě jednou cizince zeptal na příčinu jeho zasmušilosti; a tu mu onen vypověděl, že ten štolba není živý člověk, nýbrž před Ostende byl na boku střelen a jím vlastnoručně ke hrobu doprovázen. Jako důkaz položil všechny skutečnosti o mrtvém: jeho rodiště, jméno, stáří a souhlasilo to se vším, co sám štolba o sobě před tím vypověděl, takže hrabě dále nemohl pochybovat.

Tím měl hrabě důvod, se toho ducha zbavit a dát mu odpuštění. Jako záminku si vzal zmenšení jeho platu, aby si on sám to setrvání ve službě rozmyslel a odešel.

Tu štolba pravil, že ho jistě ten host podřeknul, neboť hrabě neměl příčiny, se jej zbavovat, on mu věrné služby prokazoval a nadále prokazovat chce, prosíc jej, aby jej nadále na svém dvoře strpěl.

Ale hrabě trval na tom odpuštění

Proto štolba nežádal žádné peníze, jak bylo ujednáno, nýbrž koně a bláznovský šat se stříbrnými rolničkami, které mu hrabě rád dal a ještě více mu chtěl dáti, ale to se štolba zpěčoval přijmout.

Ale pak se přihodilo, že ten hrabě cestoval do Uher a na jedné naplavenině řeky Rábu potkal toho štolbu v bláznovském šatě a s mnoha spřeženími koní. Ten svého bývalého pána, když jej spatřil, s velkou radostí zdravil a k uctění mu jednoho koně nabídnul. Ale hrabě poděkoval a nechtěl si jej vzít. Když ale štolba viděl sluhu, kterého taky z dřívějška dobře znal, daroval koně jemu. Sluha na něj s radosti vyskočil, ale sotva dosedl, tu se kůň vzepjal do výše a jezdec dopadnul na zem napůl mrtvý.

V tom okamžiku handlíř i s koňmi zmizel.