Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Strašidelný průvod

(Grimmové bratři)

Blízko obce Oberkainsbach , která toho času patří pod správu hraběcího úřadu na Reichenbergu , v předhůří Odenwaldu , stojí na jedné hoře ponuré ruiny prastarého hradu Schnellerts .

Hodinu cesty odtud, v klíně rodensteinské marky, žili tenkrát pánové z Rodensteinu , kteří již po meči vymřeli. Ruiny jejich starého loupežnického hradu jsou ještě dnes patrné. Poslední vlastník tohoto hradu se proslavil obzvláštní mocí, množstvím pacholků a naloupeným bohatstvím natolik, že si o něm lidé dodnes vyprávějí následující pověst:

Když se schyluje k válce, vytáhne hradní pán za soumraku ze svého obvyklého sídla na hradě Schnellerts, doprovázen svou chasou a za hlaholu trumpet. Průvod táhne cestou necestou, hložím i trnovím, přes dvůr a stodolu Simona Dauma v Oberkainsbachu až k Rodensteinu; celý ten průvod má naspěch, jako by se chtěl co nejdříve dostat do bezpečí. Člověk prý zcela jasně slyší řinčení zbraní a výsměšný pokřik, pobízení koní, ano rozeznává i jednotlivá slova, kterými vůdce pobízí a kárá chvátající zbrojný lid.

Je-li však naděje na mír, pak putuje stejný průvod z Rodensteinu zpět na hrad na Schnellerts, ale tentokrát v poklidu a beze spěchu; to si může pak člověk být jistý, že bude opravdu uzavřen mír.

Než se na jaře roku 1815 vylodil císař Napoleon, šla zdejším krajem pověst, že pán z Rodensteinu opět vytáhl na svůj válečný hrad.

Na hraběcím úřadu na Reichenbergu u Reichelsheimu bylo kvůli tomu průvodu duchů vyslechnuto mnoho svědků, protokoly začínají rokem 1742 a končí v roce 1764. Průvod měl být viděn i v červenci roku 1792.

Podobné pověsti a výpovědi se opět objevují v okolí Rýna v roce 1816. Někteří jmenují místo Rodensteinů pána Lindenschmieda, o kterém se zpívá známá lidová píseň, jak rajtuje na statném oři dolů či nahoru Rýnem.

Jiní zase ujišťují, že Schnellert ze svého hradu táhne na Rodenstein, aby mohl svého zapřisáhlého nepřítele Rodensteina potírat i jako duch.