Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Stopy v kameni

(Grimmové bratři)

Staří lidé vyprávějí, že u Geismarského lesa , na jehož místě před třicetiletou válkou stálo městečko, leží hora, které říkají Hora mrtvých, a u které se kdysi odehrála velká bitva.

Zeměvládce byl poražen, a když se svým vojskem táhnul z bojiště Geismarským lesem, posadil se na nějaký kámen a přemýšlel, co by měl učinit. Tu k němu přišel jeden z jeho velitelů a radil mu, aby bitvu poznova započal a na nepřítele se směle obořil, pokud teď zvítězí, dá se vše zachránit. Ale vojevůdce odvětil: ?Ne, nemohu zvítězit zrovna tak, jako tento kámen, na kterém sedím, nezměkne!?

S těmito slovy vládce vstal a celá jeho noha a také ruka, kterou se při vstávání o kámen opíral, zůstaly do kamene otisknuty. Když vojevůdce ten zázrak spatřil, dal ihned zatroubit k útoku a obořil se na nepřítele s novou nadějí v srdci a opravdu zvítězil.

Ještě dnes tam ten kámen leží a člověk si může ty stopy prohlédnout.