Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr

(autor neznámý)

Před mnoha, mnoha lety se rodili velmi velcí lidé, kterým se říkalo velikáni či obři. Ojediněle se dají najít kamenné zbytky jejich hrobek. Pahorky či pahrbky nacházející se v ploché fríské krajině mívají nezřídka původ právě v obřích hrobech.

Když měl být na ostrově Föhr postaven kostel Sv.Laurince, nemohli se jeho obyvatelé dlouho dohodnout na místě stavby. Konečně se domluvili, že cesta od kostela ze všech vesnic musí být stejně daleko. Našli pak jedno místo mezi vesnicemi Süderende a Klein-Dunsum a započali se stavbou.

Ale co zedníci ve dne postavili, to dva obři v noci opět strhli. Popadli obrovské balvany, ze kterých se kostel stavěl, a zlehka je nesli na pastviny jižně od Süderende a zde se jali stavět kostel podle svého.

Když byla stavba málem u konce a zbývalo položit poslední tašku na střechu, upadli ti dva obrové do hádky, k čemuž podnikání si pohodlně klekli každý na jednu stranu kostelní lodě.

Zpočátku byla ta věc celkem neškodná, jen se nad kostelem tahali za vlasy. Když ale vyskočili, aby jeden druhého popadli, tak při tom zápasu málem celou stavbu povalili. Naštěstí ale netrval boj dlouho, neboť jeden od druhého obdrželi smrtelná zranění. Pohřbeni jsou ti dva velikáni pod dvěma velkými náspy východně od kostela, kterým dodnes lidé říkají Obří lože.

Ten kostel, který obrové skoro postavili, lidé pak snadno dokončili. A když potom změřili vzdálenost do jednotlivých osad, tu shledali, že ti obři vybrali pro stavbu to nejlepší místo, neboť z toho prvního místa by byla cesta do vsí Hedehusum a Untersum přece jen příliš daleká.