Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Stará žebračka

(Grimmové bratři)

Byla jednou jedna stará žena a ta chodila žebrotou. Vždy, když od slitovných lidí něco dostala, pravila: ?Pán Bůh zaplať.?

Jednoho dne vešla žebračka do dveří jednoho domu a našla tam mladíka, který se ohříval u ohně u krbu. Přátelsky se na žebračku, která stále ve dveřích a třásla se zimou, podíval a pravil: ?Jen pojďte dovnitř, matičko, a ohřejte se!?

Žebračka vstoupila, ale došla příliš blízko k ohni, takže jí začaly hořet cáry, které měla na sobě, aniž to zpozorovala. Mladík to viděl a přemýšlel, čím to má uhasit.

Jak by jeden uhasil oheň bez vody?

Jedinou vodu, kterou ten hoch měl, byla ta v jeho těle, a tak ji vyplakal.