Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Spěchej pomalu!

(Grimmové bratři)

Jeden kupec udělal na trhu dobré obchody, prodal všechno zboží a kočičák si řádně napěchoval zlatem i stříbrem. Na cestu domů se vydal bez velkého otálení, aby byl doma dřív, než bude noc. Tak nasednul na svého koně a ujížděl pryč. V poledne si odpočinul v jednom městě, a když chtěl vyrazit dál, přivedl mu pacholek koně a řekl: ?Pane, tomu koni chybí v levé přední podkově hřebík.? ?Tak ať chybí!? odvětil kupec: ?Těch šest hodin, které mám před sebou, to vydrží. Spěchám!?

Odpoledne, když opět sesednul k odpočinku a poručil koně nakrmit, přišel do světnice pacholek a řekl: ?Pane, vašemu koni chybí na levé přední noze podkova. Mám ho odvést ke kováři?? ?Tak ať chybí!? odpověděl kupec: ?Ty dvě hodiny cesty, které mi zbývají, to kůň vydrží. Spěchám!?

Jel dál, ale netrvalo to dlouho a kůň začal kulhat. Však nekulhal dlouho, za malou chvíli začal klopýtat, ale i to klopýtání došlo k brzkému konci, neboť kůň k posledku spadnul a zlomil si nohu. Kupec ho tam nechal ležet, odvázal ranec, dal si ho na záda a šel dál pěšky, domů dorazil teprve pozdě v noci.?A všemu tomu neštěstí,? mručel si sám pro sebe: ?je vinen jeden proklatý hřebík. Nu, neříká jeden nadarmo, spěchej pomalu!?