Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Slitujte se nad trpaslíkem

(Grimmové bratři)

O vesničce Rallingen u Thunského jezera , o vesničce Schillingsdorf v Grindelwaldském údolí , která byla také pohřbena horským sesuvem, a jak se zdá i o jiných místech se vypráví tento příběh:

Za hrozné bouře a lijáku putoval skrze tu vesničku trpaslík, chodil od chalupy k chalupě a deštěm zmáčený bušil na dveře lidí, ale nikdo se nad ním neslitoval a nechtěl mu otevřít, někteří se mu dokonce vysmívali. Na kraji vsi žili dva chudí lidé, muž a žena, tu se trpaslík dovlekl opírajíc se ztěžka o svou hůl k jejich chalupě a třikrát zaťukal na okénko. Starý hospodář ho ihned pozval dál a nabídl mu vše, co jeho chudičký dům může poskytnout. Stařenka přinesla chléb, mléko a sýr; trpaslík vypil pár kapek mléka, snědl něco drobtů chleba a sýra a pravil:

?Nejsem zrovna uvyklý tak prosté stravě, ale děkují vám z celého srdce a Bůh vám zaplať; nyní jsem si odpočinul a mohu se vydat na další cestu.?

?Ale chraň Bůh!? zděsila se hospodyně: ?V noci a v tomhle počasí jít ven, jen vezmi zavděk tímhle skrovným noclehem.?

Ale trpaslík se začal třást smíchem a pravil: ?Mám ještě nějakou práci v horském sedle Fluhu, a tak tu nemohu déle zůstávati, ráno mi možná poděkujete.?

Trpaslík odešel a staříci se uložili ke spánku.

Za rozbřesku je ale probudila velká bouře, blesky křižovaly nebesa a dolů se valily mohutné proudy vody. Tu se na horském sedle Fluhu uvolnila obrovská skála a hrnula se dolů do vsi, spolu se stromy, kamením a zeminou. Lidé a dobytek, všechno, co bylo dýchalo ve vsi, bylo tou masou pohřbeno. A vlna se drala dál až k chalupě obou staříků, kteří mezitím chvějíc se vyšli přede dveře. Tu uviděli, jak se blíží uprostřed toho smrtonosného proudu kus skály, na kterém vesele poskakoval onen trpaslík, a když se byl přiblížil, tu jako veslo použil kmen smrku a velkou silou tou skálou proud vody zatarasil a od chalupy odvrátil, takže ta zůstala nakonec nedotčena.

A trpaslík se pak začal nadýmat do šíře a do výšky, až z něj byl strašlivý obr, který se pak ve vzduchu rozplynul.

A stařenka se stařečkem padli na kolena a děkovali Bohu, že je zachovat ráčil.