Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Škola bohatí

(autor neznámý)

Stěžoval sobě chudý nádeník ženě své:

?Vidíš, ženo, já nevím, čím to je; pořád dělám, nadřu se jako pes, a přec nemám co jíst a chodím bos a roztrhaný; náš pan farář pak nic nedělá, dobře se má, jí dobře a pije, a chodí přitom jako pán.?

Žena tišila jeho:

?Mlč, blázínku, to už na světě být musí, aby někteří dobře se měli a někteří zle.?

Muž se ale s tím spokojit nechtěl, nýbrž zašel k panu faráři a ptal se ho po příčině.

?Milý brachu,? odpověděl pan farář, ?já jsem si musel dát dříve notně zadek mrskat, a proto se teď dobře mám.?

Muž šel domů, a nařezav notných prutů vrbových, dal se od ženy až do krve flákat, připomínaje neustále:

?Jen notně, jen notně!? Když pak myslel, že již bude mít dost, vstal a očekával, zdali se mu již peníze odněkud nepohrnou.

Seděl den první ..... druhý, a nemoha se ničeho dočkat, šel zase k panu faráři, stěžuje sobě, že si dal notně zadek vyflákat a že se má přitom ještě hůře než kdy prve.

?I Vy hlupáku, tak já to nemyslel, Vy jste měl chodit do školy a učit se jako já.?

Nádeník odešel, a koupil sobě abecedu a šel do školy. Na cestě našel pytlík dukátů i zdvihl jej a vrátil se zpátky, jsa potěšen, že škola mu již pomohla. I stalo se, že pán, který peníze ztratil, dal veřejně prohlásit, aby ten, kdo by byl takový a takový pytlík našel, na kancelář jej odevzdal. I oznámeno to na kancelář, že nádeník, který dříve nuzný byl, nyní dobře se šatí. I povolán na kancelář a ptán, zdali peníze nenašel.

?I našel, když jsem do školy chodil.? Odpověděl nádeník muž již padesátiletý, a tak ho propustili se slovy:

Aha, tak to už je dávno, po tom my se neptáme,? a nádeníkovi peníze zůstaly.