Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Sklepní skřítek

(Grimmové bratři)

Léta Páně 1665 se událo v Lützenu následující:

V jednom domě vyběhl ze sklepa malý mužíček a začal stříkat či vylévat ze džberu vodu. Poté běžel skřítek mlčky zpátky do sklepa, ale děvečka, která ho byla viděla a velmi se poděsila, padla na kolena a začala se modlit. Tu skřítek kleknul vedle ní a spolu s ní se také modlil.

Brzy přišel do města veliký požár, všechny nově postavené domy lehly popelem. Jen tento dům zůstal ušetřen.

Také se vypráví, že se tento kropící skřítek více krát na jiných místech zjevil.