Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Sklenička Matky Boží

(Grimmové bratři)

Je to už víc jak tisíc let, tenkrát jel cestou forman a měl vůz těžce naloženým vínem. V jednu chvíli vůz uvíznul tak, že ho ani za pomoci všech sil, co měl, nedokázal vyprostit. A právě tou cestou, na které nešťastný forman vyhlížel nějakou pomoc, přicházela Matka Boží a poprosila: ?Dobrý muži, jsem unavená a žíznivá. Buď tak laskavý a dej mi sklenici vína; já ti pak s tím vozem pomohu.?

Paní, rád bych ti dal vína, ? odvětil forman: ?ale nemám žádnou sklenici, kam bych ti je nalil.? Tu Matka Boží utrhla bílý kvítek s červenými žilkami, kterému říkají svlačec polní a jehož kalich je podoben sklenici, a podala ho formanovi. On jej naplnil vínem a Matka Boží je vypila, a v tom okamžiku byl vůz volný a forman mohl pokračovat v cestě.

A od té doby lidé tomu něžnému kvítku říkají ?sklenička Matky boží?.