Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Šibeniček

(autor neznámý)

Pověst vypráví, že když je dědičný zloděj, tedy ten který se stal zlodějem skrze svůj původ nebo jehož matka, když byla s ním těhotná chodila, kradla či sebemenší chuť k tomu měla (podle jiných též ten, který byl nevinný a ke krádeží se přiznal jen na mučidlech), jako panic pověšen a aut sperma in terram effundit, tu na tom místě vyroste šibeníček.

Nahoře má široké lístky a žlutý květ. Při jeho vyhrabaní hrozí ovšem veliké nebezpečí, neboť on sténá, vyje a křičí tak strašlivě, že ten, kdo ho vyhrabává, musí zemřít.

Kdo šibeníček tedy nabýti chce, musí v pátek před východem slunce, po tom co si byl uši vlnou, voskem nebo smůlou zcela ucpal, s jedním docela černým psem, který nesmí mít na těle žádný flek jiné barvy, vyjit ven, tři kříže nad šibeníčkem udělat a zem kolem něj odhrabat, že kořínky jsou v půdě jen slabými vlákny zachyceny.

Pak musí člověk šibeníček uvázat motouzem tomu psu k ocasu, pak vytáhnout kus chleba a s ním před psem utíkat. Ten pes, po tom chlebu žádostivý, člověka následuje a kořínek ven vyškubne. Ale záhy padne tím sténajícím křikem zasažen a umírá.

Teď jej muže člověk vzít, umýt ho v čistém víně, zabalit jej do bílého a červeného hedvábí, položit ho do truhličky; a pak jej musí koupat každý pátek a každý úplněk mu dát novou bílou košilku.

Zeptá-li se člověk šibeníčku, vypoví mu o věcech budoucích i utajených pravdivě a věrohodně.

Majitel nemá od nynějška žádné nepřátele, nemůže zchudnout, a nemá-li žádné děti, tu přijde brzy manželské požehnání.

Místo jednoho kousku zlata, který k němu v noci přiloží, najde ráno dva.

Aby mohl člověk jeho služeb dlouho využívat a všeho nabývat, a aby šibeníček neztratil svoji moc nebo neuhynul, tak ho nesmí člověk přetěžovat a v noci přikládat ne více jak půl tolaru, nejvýše jeden dukát, ale ten ne často, spíše jen zřídka.

Když majitel šibeníčku zemře, zdědí jej nejmladší syn, musí ale svému otci dát do rakve kousek chleba a kousek zlata a s tím ho pohřbít.

Když onen dědic zemře dříve jak otec, připadne pak šibeníček nejstaršímu synovi s tím, že ten mrtvý musí být také s chlebem a zlatem pohřben. Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email