Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Sedlák, medvěd a lišák

(Haltrich Joseph)

Byl jednou jeden chudý sedlák a ten jel jednoho dne lesem s fůrou dřeva, když mu znenadání do cesty vstoupil medvěd a zařval: ?Stát! Jednoho vola sem! Já tě naučím pustošit mi můj zelený dům!? Sedlák se velmi vyděsil a ustrašeně prosil o prominutí: ?Já jsem nevěděl, že ten les patří vám, pane medvěde.?, ale nic mu to nepomohlo, medvěd stál na svém. Nakonec sedlák pravil: ?Milý pane medvěde, já vám dám ty voly rád i oba, ale dovolte mi to dříví zavézt domů, jinak mi děti zmrznou!? Tu si medvěd pomyslil: ?Dva jsou lepší než jeden!? a předstíral slitovaní: ?Nu, že jsi to ty a kvůli tvým dětem, tedy dobrá! Ale zítra v tomto čase tu budeš i s oběma voly, to mi přísahej!? Tak sedlák složil svatou přísahu.

Když medvěd zmizel v houštině, jel sedlák dál a plakal a naříkal nad svými krásnými volky. Tu mu před vůz skočil lišák, který byl ukrytý v houští a všechno viděl i slyšel: ?Ubohý muži, dobře vím, co ti schází, všechno jsem vyslechnul. Co mi dáš, když ti tvoje volky zachráním?? Šťastný sedláček zvolal: ?Co bych vám, pane lišáku, dal? Všechno, co si budete přát!? ?Inu, necháš mě třikrát ti olíznout zadek!? To bylo opravdu dost podivné přání a sedlákovi nebylo pravda moc po chuti, ale co si měl počít, chtěl-li volky zachránit? Nakonec tedy souhlasil. Tu mu lišák pravil: ?Buď ráno v určeném čase, jak jsi slíbil, v lese, a když se objeví medvěd, zavolám na tebe, pak musíš medvědovi říct, ze jsem lovec, a o to zbývající se postarám.?

Tak šel sedlák spokojeně domů a druhého dne byl se svým potahem v určeném čase na určeném místě. Za chvíli se objevil medvěd a velmi se zaradoval, že sedlák dodržel slovo. Užuž se sápal na volky, když se z dálky ozval hlas: ?Bratříčku, neviděl si tu nějakou divou zvěř?? ?Kdo je to?? zeptal se medvěd potichu a ustrašeně a přikrčil za vozem. ?Lovec.? odvětil sedlák. ?Lovec?? zvolal medvěd užasle a dech se mu zastavil: ?Řekni mu, že jsi nic neviděl!? ?Nic jsem neviděl!? zavolal sedlák. Ale lišák se ptal znova: ?A co je to černé vedle vozu?? Medvěd potichu: ?Řekni, že dřevěné uhlí.? Sedlák hlasitě: ?To je jen hromada dřevěného uhlí.? ?Zvládneš to sám naložit? Já ti pomohu!? ozvalo se z dálky. Medvěd tiše: ?Řekni, že ano. Já nahoru vylezu sám.? Sedlák, hlasitě: ?Ano, ano!? ?A zvládneš to pořádně svázat? Jinak ti pomohu!? Medvěd tiše: ?Řekni, ano, ani se nehnu!? Sedlák hlasitě: ?Ano!? ?No dobrá, ale prašti do toho sekerou, ať vidím, že to dobře drží!? Medvěd: ?Tak mne trochu prašti!? Sedláček na nic nečekal, popadnul sekeru a ze všech sil svázaného medvěda praštil po hlavě a bylo po něm.

Teď přiběhl lišák a byl žádostivý své odměny. Sedlák měl trochu strach, ale co mohl dělat, musel se podvolit. Když se k lišákovi sehnul, vyšlo mu z útrob tiché zadunění. ?Co to bylo? Co to bylo?? zvolal lišák překvapeně. ?To byl duch,? odvětil sedlák: ?který mi utekl!? ?Duch?? podivil se lišák a srst se mu naježila: ?Máš jich tam ještě více?? ?No, ještě dva nebo tři.? řekl sedlák. ?Jen je drž, pěkně je drž a nepouštěj je ven!? vykřikl lišák a byl pryč.

Když byl lišák v bezpečí, řekl si: ?Nu, medvěda jsem přechytračil, ale ten sedlák, to byl vskutku samotný ďábel!?