Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Sedlák a skřítek hospodáříček

(Grimmové bratři)

Jeden sedlák si byl svého skřítka hospodáříčka zošklivil, neboť onen mu všelijakou neplechu činil; ale ať se sedlák snažil sebevíc, nijak se skřítka zbavit nemohl.Nakonec mu kterýsi poradil, aby stodolu, kde měl skřítek svoji skrýši, zapálil a jeho tím zahubil.

Sedlák tedy nejdříve vyvezl všechnu slámu a při poslední kárce stodolu zapálil, tak byl duch uvnitř dobře uvězněn.

Když už vše stálo v jednom ohni, tu byl sedlák uviděl, jak opodál sedí skřítek na oné poslední kárce a brebentí:

?Právě včas jsme utekli! Právě včas jsme utekli!?

Tak to musel sedlák vzdát a skřítka si ponechat.