Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Sedláček a medvěd

(autor neznámý)

Přijel sedláček na pole a dal se do orání. V tom vyšel z lesa medvěd a bafl na něho:

?Sedláčku, sedláčku, já Tě sním!?

?Nedělej to, medvěde! Radši spolu zasejeme řepu. Až vyroste, rozdělíme se o úrodu rovným dílem.?

?Tak dobře,? souhlasil medvěd, ?dáme se do toho.?

Společně zorali pole, společně zaseli řepu. Vyrostla řepa veliká, hladká, jako med sladká.

Sedláček a medvěd se začali dělit.

Sedláček se ptal:

?Jaký díl úrody si vezmeš, medvěde? Ten pod zemí, nebo nad zemí??

Medvěd řekl:

?Dej mi ten nad zemí!?

?Dobře, ať je po Tvém, vem si ten nad zemí.? A sedláček dal medvědovi chrást a všechnu řepu si odvezl domů.

Medvěd se dal do jídla, přežvykoval, přežvykoval, ale chrást mu ani trochu nechutnal. Vypravil se tedy za sedláčkem a povídal:

?Dej mi okusit z toho, co se urodilo pod zemí!? Sedláček přinesl řepu.

Medvěd ji snědl a rozzlobil se:

?Ty jsi ale filuta, sedláčku. Tvoje úroda je dobrá, sladká, ale moje se nedá jíst. Víckrát už si vršky nevezmu.?

Na druhý rok zaseli medvěd a sedláček pšenici. Vyrostla jim pšenice jedna radost.

Když začali kosit, medvěd se hlásil o své právo:

?Dej mi můj díl, sedláčku, ale spravedlivě, bez šizení!?

?Toseví, jen mi řekni, co si letos vybereš.?

?Letos chci to, co se urodilo pod zemí.?

Sedláček se s ním nehádal, sebral klasy a medvědovi nechal kořínky. Doma pšenici semlel na mouku, napekl z ní pirožky, posadil se a dal se do hodování.

Medvěd přitáhl kořínky do brlohu, dal se do jídla, přežvykoval, přežvykoval, ale rozkousat je nemohl. A tak pochopil, že si zase vybral špatně. Náramně se rozzlobil a od té doby už se sedláčkem neoře ani neseje.