Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Santálový strom

(autor neznámý)

Žil jednou jeden rolník a měl dva syny a dceru. Dívka se jmenovala Majrambi a druhou takovou krasavici aby pohledal. V sousedství bydlel bohatý báj. Ten se chtěl oženit, a přikázal tedy sluhům:

?Běžte a najděte mi ženu, která by byla stejně sličná jako Majrambi.?

Služebníci věděli, že je čeká dlouhá cesta. Obuli si proto střevíce s dřevěnými podrážkami a do ruky vzali železné hole. Hledali a hledali, ale marně. Vrátili se a bájovi pověděli:

?Ó náš milostivý hospodáři! Dřevěné podrážky jsme prošoupali, že je jimi vidět jako sítem, železné hole máme tenké jako jehličky. Nikde jsme ale nepotkali krásku, která by se mohla Majrambi rovnat.? Báj je tedy poslal k Majrambinu otci a řekl:

?Slibte mu bohatý kalým, dá-li mi svou dceru za nevěstu!? Když otec Majrambi uslyšel tu novinu, poradil se s manželkou a se starším synem. Potom souhlasil a začali chystat svatbu. Jenom Majrambi nikdo nic neřekl.

Dali na výkrm jehňata, semleli mouku, stloukli máslo a koupili na bazaru rýži.

Pytel s rýží vysypal otec na sluníčko, aby vyschla. Pak zavolal Majrambi a řekl jí:

?Dcerunko, pohlídej rýži, ať ji nesezobají ptáci!? Majrambi usedla vedle hromady a vyšívala čepičku. Sedí a vyšívá, a tu přiletěla straka. Začala skřehotat, ale Majrambi ji neposlouchala. Ale když straka zakřičela hlasitěji, dívka se jí zeptala:

?Copak to žvatláš, milá strako??

?Dovol mi sezobnout trochu rýže a já Ti všechno povím.?

?Jen se nazobej,? souhlasila Majrambi. Straka si nacpala volátko a pak řekla:

?Tohle je rýže na Tvou svatbu! Chtějí Tě provdat za Vašeho souseda, starého báje.?

Majrambi se rozzlobila a ptáka odehnala. Jenomže jí začalo vrtat hlavou:

?Proč by to straka vyprávěla jen tak? Že by mě opravdu otec s matkou a starším bratrem chtěli dát bájovi? Copak mě už nemají rádi??

Posmutněla, vytáhla jehlu z čepičky a zapíchla ji do země. A jehla se v té chvíli proměnila v santálový strom a vyrostla až do oblak. Majrambi objala voňavý kmen a zazpívala: