Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Růžový keř u Hildesheimu

(autor neznámý)

Vypráví se, že před více jak tisíci lety jednou v zimě v okolí Hildesheimu lovil císař a král Ludvík Pobožný. Při lovu ale ztratil kříž, který byl naplněn svatými ostatky a byl mu nadevše drahý. Vyslal proto po okolí své sluhy, aby tu drahocennost hledali, a složil slib, že na tom místě, kde posvěcený kříž naleznou, nechá vystavět kapli.

Sluhové sledovali stopu lovců ve sněhu a záhy uviděli v dálce uprostřed lesa zelenou mýtinku, na které se kvetl keřík divoké růže. Když přišli, z té nevídanosti celí udivení, blíže, tu uviděli, že na růžovém keříku visí ztracený císařův kříž. Vzali ho a zpravili císaře o tom, kde ho našli.

Císař Ludvík okamžitě poručil na tom místě postavit kapli a oltář umístit přesně na místo, kde roste onen růžový keř.

A tak se také stalo. Do dnešních dnů se v oltářním výklenku toho Božího stánku zelená a kvete tisíciletý růžový keř, o který se neustále stará jeden, jen k tomu ustanovený mnich.