Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Růže

(Grimmové bratři)

Byla jednou jedna chudá vdova, které měla dvě děti. Ta mladší dcerka musela každý den chodit do lesa na dříví. Jednou, když byla zase v lese, tak k ní přišlo krásné dítě a statečně jí s tím dřevem pomáhalo, společně je vláčely až k domu. A pak, jak se objevilo, tak zmizelo. Dívenka to pak doma matce vyprávěla, ale ona jí nechtěla věřit, tu jí ukázala krásnou růži, kterou jí to dítě dalo se slovy, že až ta růže uvadne, ono zase přijde. Matka se tomu podivila a dala růži do vody.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Jednoho dne ráno dívenka z postele nevstala. Matka se šla podívat, co se s ní děje a našla ji v posteli mrtvou. Dívenka byla tak líbezná, jako by jen spala. Toho dne uvadla i její růže.