Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Prýštící pramen

(Grimmové bratři)

Na jedné hoře ve Frankách , poblíž sídla jednoho urozeného šlechtického rodu, prýští pramen. Přes celý rok je to krásný, zurčící, bublající potůček, který umlkne jen tehdy, když má někdo z tohoto rodu zemřít. Potom vyschne tak dokonale, že člověk nepotřebuje žádné jiné znamení, neboť tímto znamením je přímo pramen.

Jednoho času jeden starý šlechtic z tohoto rodu, muž téměř již osmdesátiletý, ležel smrtelně nemocen v cizí zemi. Protože tušil svoji blízkou smrt, vypravil posla, aby se byl v domovině přesvědčil, zda pramen vyschnul.

Při poslově příjezdu byl pramen vyschlý, ale důrazně mu poručili, aby to svému pánovi zamlčel, a řekl mu, že pramen je v pořádku a plný vody, aby se stařec žádnými smutnými myšlenkami neznepokojoval.

Tu uslyšev to stařec, vysmál se sám sobě, že ve své pověrčivosti pravdu u nějakého pramene hledal, když ta je jen u Pána Boha, a poručil se do jeho spravedlivých rukou.

Tu se mu nenadále v té jeho nemoci ulevilo a netrvalo to dlouho a z toho lože vstal uzdraven.

Ale ten pramen marně znamení neukazoval, a až do té doby se vždy jeho předpověď naplnila.

A tak tomu bylo i tentokráte, neboť jeden mladý šlechtic z tohoto rodu byl v tom čase nevěrným koně shozen a od toho pádu vzal smrt.