Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Prokletá vesnice

(Grimmové bratři)

Jedna svatá žena vyšla na mořský břeh, pohlédla k nebesům a vroucně se modlila; tu přišli vesničané, bylo nedělní odpoledne, jeden každý byl vyšnořený v hedvábí, za ruku si vedly svoje poklady a zbožnosti té ženy se bohaprázdně vysmívali. Ona si toho však nevšímala, naopak Boha prosila, aby jim tento hřích nepřičítal.

Však druhého dne vystoupili z moře dva voli a svými rohy až do večera podrývali blízko vesnice stojící písečnou horu. V noci pak přišel silný vichr a tu podrytou písečnou horu svál na vesnici, že byla celá pískem pokryta a co v ní dýchalo, bídně zahynulo.

Když lidí ze sousedních vsí přišli, aby zasypané vyhrabali, tu vždy to, co přes den byli odhrabali, v noci bylo opětovně zasypáno.

Tak tomu je až do dnešního dne.