Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Proč žáby kvákají

(autor neznámý)

V jednom rybníku na kraji vesnice žilo plno žab. Měly se tam dobře a bylo je neustále slyšet, jak si někde krásně zpívají. Každý večer to bylo jak v nějakém krásném pěveckém sboru. Jednoho dne ale vypukl ve vsi oheň. Slaměné střechy chatrčí stály v jednom plameni, k nebi z nich stoupaly černé sloupy dýmu. Když to jedna z žab viděla, skočila do vody a začala naříkat:

?Ach božíčku, to je neštěstí!?

Její sousedka se polekala a povídá:

?Copak se stalo? Co tak naříkáš??

?Copak nevidíš?? odpověděla první žába.?Vesnice hoří!?

?Co je nám po tom,? řekla druhá žába.?Tady uprostřed rybníka jsme přece v bezpečí.?

?To jsme, ale ne nadlouho,? zaplakala první žába.?Za chvilku sem přiběhnou lidi a začnou do džberů nabírat vodu na hašení. A až začnou tu vodu nabírat, naberou taky nás. A až nás naberou a nalijí tu vodu do ohně, spadneme do ohně i my. A až spadneme do ohně, shoříme a bude po nás. Ach bože božíčku, to je neštěstí!?

?Ach ano, je to tak, je to tak,? řekla druhá žába a ostatní žáby přizvukovaly:

?Tak, tak tak, je to tak! Tak tak, je to tak!?

Za chvilku naříkal celý rybník:

?Tak tak, je to tak! Tak tak, je to tak!?

Od té doby tak naříkají všecky žáby ve všech rybnících světa dodnes ..... i když nehoří.