Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Přátelství s drakem

(autor neznámý)

Bylo nebylo, kdopak ví, v pohádce se to však vypráví. Žil prý jednou jakýsi starý člověk se ženou. Bohatství neměli, zato veliký žal. Nepovedl se jim totiž syn. Toulal se světem, vyhýbal se práci a jenom přemýšlel, jak by snadno přišel k penězům.

Vedle starcova domku byl veliký sad, celý zarostlý křovím. Nikdo o něj nepečoval, protože otec byl starý a syn byl líný a k ničemu. V nejzazším koutě sadu se černala hluboká jáma. Stařec tam málokdy zabloudil, ale když jednou do těch končin náhodou přišel, uviděl, že z jámy čouhá dračí hlava.

Zprvu se polekal a nevěděl, co má podniknout. Protože mu však drak nijak neubližoval, řekl si:

?Nejlíp udělám, když se s ním spřátelím.?

Stařec choval kravku, a tak rozhodl, že mléko nebudou dávat do společné mléčnice. Když jeho žena zrána podojila, nalil mléko do veliké mísy a postavil ji k dračí noře. Drak se nijak neupejpal a vypil všechno do poslední kapky. A pak naplnil prázdnou mísu až po okraj zlatem.

Stařec se zatetelil radostí, vzal zlato a zanesl si je domů.

a tak tomu bylo od té chvíle napořád. Stařec dával drakovi každodenně při ranním i večerním dojení mísu mléka a odnášel si ji plnou zlata. Brzy zbohatl tak, že ani nedovedl své poklady spočítat.

Dověděl se o tom nezdárný syn a honem domů. A hned dotíral na otce, aby mu pověděl, odkud zlato má. Otec se dlouho zdráhal, ale nakonec synovi přece prozradil, jak se věci mají.

Syn se chtivostí jen třásl a řekl si:

?Proč dostávat od draka jenom dvě misky denně? Co když si zamane a někam odletí? Nejlíp udělám, když ho zabiju a všechno získám najednou.?

A tak si kdesi sehnal meč a připlížil se k jámě. Drak ležel před ní a už ho čekal. Mládenec se rozmáchl a sekl po něm, netrefil se však a uťal mu jen špičku ocasu. A podruhé už nestačil zbraň pozvednout. Drak se rozlítil, vrhl se na něho, roztrhal ho na kousky a pohltil. Pak zalezl do díry, zůstal tam skryt a nevylézal.

Večer přinesl stařec jako obyčejně mléko. Dívá se, dívá, ale drak nikde. Chvilku počkal a pak vykřikl:

?Kde jsi? Co se stalo??

?Ani se neptej,? odpověděl rozmrzele drak z hloubi své nory.

Ale stařec naléhal dále:

?Myslel jsem, že jsme přátelé a že nemáme jeden před druhým tajnosti. Jenom mi pověz, co se přihodilo.?

Drak nakonec vystrčil hlavu a přiznal:

?Připlížil se Tvůj syn s mečem a chtěl mě zabít. Usekl mi špičku ocasu, já se rozzuřil a roztrhal jsem ho na cucky.?

?Byl to nezdárný syn. Já si přátelství s Tebou vážím více než jeho. Buďme i nadále kamarádi!?

?Ne,? odpověděl drak. ?Kdykoliv bys mě uviděl, vzpomněl by sis na syna. A já zase, kdykoliv bych uviděl Tebe, myslel bych na svůj ocas. Už se přátelit nemůžeme.?

Dořekl to a zmizel navždy.