Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Pohádka o hadovi

(Grimmové bratři)

Příběh první

Bylo jednou jedno robě, robátko a tomu dala matka každé odpoledne mističku mléka a krajíček bílého chleba, aby si sedlo venku na dvoře a pojedlo. Jednoho dne se dírou ve zdi k misce s mlékem připlazil had, ponořil hlavičku dovnitř a jedl také. Dítě z toho nemělo rozum, ale velkou radost, a když druhý den opět usedlo a hada nikde nevidělo, samo ho ke společnému jídlu zavolalo a on se na jeho zavolání opravdu připlazil. Na oplátku nosil had dítěti různé dárky, třeba blýskavé drahé kameny, perly či zlaté drobnosti na hraní.

Jednoho dne se však dítěti nelíbilo, že had pije vždy jen mléko a chleba si nevšímá, a tak ho jemně kleplo lžičkou po hlavičce a pravilo, že má jíst nejen mléko ale i chléb. Zaslechla to jeho matka, že s někým mluví, a oknem uviděla hada. To ji mělo k velkému úleku a úzkosti, popadla poleno dřeva, vyběhla ven a hada ubila k smrti.

Od toho dne se to mělo s dítětem z kopce. Ačkoliv bylo do té doby zdravé a silné, začalo chřadnout a jeho dosud červené tvářičky pobledly. Za nedlouho slyšeli v noci sýčka, který se dal do umrlčí písničky, a uviděli červenku, jak sbírá větičky a lístečky na pohřební věnec.

Druhý den leželo dítě na márách.

Příběh druhý

Tenkrát sedělo na městských hradbách jedno všetečné děvče a předlo, když tu zahlédlo, jak se skrze otvor ve zdi plazí had. Ihned vedle sebe rozložilo svůj hedvábný šátek, neboť slyšelo, že to hadi neodolatelně milují.

Sotva to had uviděl, obrátil se zpět, ale za chvíli se vrátil a na šátek položil krásně tepanou zlatou korunku a odplazil se zase pryč. To všetečné děvče vzalo korunku do ruky a velmi se obdivovalo její kráse. A had byla zase tu! Tentokrát nesl drahokam, ale když neviděl korunku na místě, kde ji zanechal, tu se zasmušil, vyšplhal se na zeď a pak se vrhnul po hlavě dolů a tam zůstal ležet mrtvý.

Moudří lidé říkali, že kdyby to všetečné děvče nechalo korunku ležet, kde byla, had by jí z jeskyně nanosil celý svůj poklad.