Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Podvrženec metlou vyšlehaný

(Grimmové bratři)

Léta Páně 1580 se udála následující skutečná událost:

Nedaleko Vratislavi žil jeden proslulý šlechtic, který měl mít toho léta tolik sena a otavy naděláno, že mu jeho poddaní museli pilně robotovat.

Skrze robotu byla povolána také jedna šestinedělka, která teprve před osmi dny dítě porodila. Když byla viděla, že si ji šlechtic žádá a že vymlouvat se nemůže, vzala dítě s sebou, položila je na hromádku trávy, poodešla od něj a věnovala se senoseči.

Když byla hodnou chvíli pracovala a pak šla dítě nakojit. Tu znenadání začala hlasitě naříkat a lomila rukama nad hlavou, protože tohle prý její dítě není. Neboť když ho byla přiložila k prsu, ono tak hladově sálo a tak nelidsky vylo, že to nemohlo být její dítě.

Tak to šlo několik dní, že se to stalo neúnosným, neboť ta žena z toho blízka zhroucení byla. Když si šlechtici stěžovala, tu ji pravil:

?Paní, když máte dojem, že to není vaše dítě, tedy ho zaneste na tu louku, kde jste svoje dítě zanechala ležet, a tam ho metlou řádně vyšlehejte a co se bude dít, uvidíte.?

Tedy žena poslechla radu toho pána, vyšla ven a vyšlehala toho podvržence metlou, že začal hlasitě naříkat. Tu se zjevil ďábel a přinesl ukradené dítě :

?Tu ho máš!? vzal si toho podvržence a zmizel.

Tento příběh je v tom kraji dobře známý, kolem Vratislavi ho vyprávějí staří i mladí.