Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Podvrženec

(Grimmové bratři)

V Hesslochu u Odernheimu,ležícím v oblasti Gau, se jednou událo, že sklepník jednoho kněze žil s kuchařkou jako se svojí ženou, ale nebylo jim být veřejně požehnáno. Oni byli spolu zplodili dítě, ale to nechtělo růst ani přibývat, nýbrž celé dny a noci křičelo a chtělo stále jíst.

Konečné se ta žena poradila, měla prý do Neuhausenu na Cyriackou louku dítě donésti, tam ho nechat kolébat a z Cyriacké studny mu měla dát napíti, a tak se jemu mělo ulevit. To panovala tehdy taková víra, že se dítě musí po devíti dnech k životu či smrti obrátit.

Když tedy nyní žena vsí Westhofen s dítětem v ranci na zádech kráčela a ono ji stále více tížilo, že ona ztěžka supěla a pot jí tekl po tvářích, potkala potulného žáka, který k ní pravil:

?Paní, co to nesete za zhýralé stvoření, není divu, že vás to tak škrtí.?

A ona odvětila, že to je její milované dítě, které nechce prospívat ani přibývat, a ona ho do Neuhausenu kolíbat nese.

On ale řekl:

?To není vaše dítě, paní, to je ďábel. "

Ale ona o tom nechtěla ani slyšet, nýbrž trvala na tom, že je to její dítě a líbala jej.

Ale žák pokračoval:

?Vaše dítě, paní, je doma ve světnici v nové kolébce. Hoďte toho netvora do potoka!?

A ona to nakonec byla s velkým pláčem a nářkem učinila.

Brzy bylo z potoka pod mostem slyšet mumlání a vytí, jako by tam byli vlci a medvědi.

A když byla ta ženička domu přišla, našla v nové kolébce své živé, zdravé a smějící se děťátko.